FBV Regnvand / spildevand

Spildevand standard type FBV.

Blændebremserne regulerer fra 10 l/s op til 4500 l/s som standard og er i syrefast rustfrit stål 1.4404/316L.

Blændebremserne er fremstillet til regn – og spildevand eller spildevand fra fællessystemerog anvendes hvor der skal reguleres vandmasser fra forsinkelsesbassiner og bygværker m.m. Regulatoren er til våd installation monteret på udløbssiden i bygværket.

Blændebremsernehar ingen bevægelige dele og ingen ekstern energi krav. Denne regulator anvender ikke centrifugalkraft som bremseteknik og bruges hvor vandmasserne er stor og stuvningshøjden lav f.eks.150 l/s ved 1.0 meter vandsøjle.

Blændebremserne kan anvendes ved stuvningshøjder helt ned til 0,3 meter.

 

Standard typer/indbygningsmål:

Kapacitet:

FBV type

Min m.Vs:

Type nr:

4-10 l/s

ø100

0.30 m

 FBV 100

10-18 l/s

ø150

0.40 m

FBV 150

18-35 l/s

ø200

0.50 m

FBV 200

35-60 l/s

ø250

0.60 m

FBV 250

60-150 l/s

ø300

0.75 m

FBV 300

150-300 l/s

ø400

1.00 m

FBV 400

300-500 l/s

ø500

1.20 m

FBV 500

500-800 l/s

ø600

1.50 m

FBV 600

800-1200 l/s

ø700

1.80 m

FBV 700

1200-1800 l/s

ø800

2.00 m

FBV 800

1800-2500 l/s

ø900

2.30 m

FBV 900

2500-3000 l/s

ø1000

2.40 m

FBV 1000

3000-4500 l/s

ø1200

2.50 m

FBV 1200

Produktdatablade: – til kvalitetssikring

Anvendes oftest i forbindelse med:

  • Bassiner/magasiner
  • Overløbsbygværker
  • Pumpestationer
  • Udskillere og rensningsanlæg

Montering og drift:

Kan ofte indbygges i eksisterende eller projekterede brønde eller tanke. Det er ikke nødvendigt at anlægge nye bygværker til at rumme en FBV. FBV fremstilles med lige gennemløb hvilket gør det nemt og hurtigt at støbe de efterfølgende banketter.

Ekstraudstyr:
By-pass/overløb
Flange montage
Plade montage
Afspærringsventil i PEHD

Eksempel på montering og placering af FBV typer: